Vill du göra skillnad?
Meny
Meny

Kom till ett annorlunda bolag

Svedea liknar inget annat bolag i försäkringsbranschen – vår vision är faktiskt att förändra den. Visionen är styrande för allt vi gör och därför är vi också riktigt noggranna då vi rekryterar nya medarbetare. Vill du jobba på ett bolag som inte är som alla andra och där din personlighet betyder lika mycket som dina formella meriter så kan Svedea vara stället för dig.   

Vi bygger tillsammans

Alla spelar roll på Svedea. När man bygger ett bolag som förändrar försäkringsbranschen kan man inte lämna några stenar ovända. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra produkter, vår kundservice, vår IT, våra metoder och inte minst våra medarbetare och vår företagskultur. Du känner att det alltid är någonting på gång och att du är en del av det.

Med kulturen som grund

Allt börjar med kulturen. Genom att vara tydliga med hur vi vill uppfattas blir allting mycket enklare. Svedeas företagskultur hjälper oss att fatta rätt beslut i vardagen men också i de stora, strategiska frågorna. Och den hjälper oss att rekrytera rätt medarbetare. Funderar du på ett jobb hos oss visar den vad vi tycker är viktigt. Vår absoluta övertygelse är att gemensamma värderingar är det som spelar störst roll för vår framgång.

"Vi ska vara en arbetsplats där medarbetarna trivs, delar samma värderingar och strävar åt samma håll" - Pär Pettersson, VD

 

 

Juryns motivering:

"En vinnare som kan stoltsera med de nöjdaste medarbetarna av alla efter en snabb klättring uppåt i nöjdhetsligan. Svedea har lyckats bäst med att skapa närhet till den högsta ledningen, och som lyckas i sin ambition att visa sina medarbetare att framgång går hand i hand med ett stort samhällsansvar."

Våra värdeord

Vår företagskultur bygger på fem värdeord:
  • Vi är passionerade
  • Vi förenklar
  • Vi ser kunden
  • Vi reflekterar
  • Vi utmanar

Det bästa med att jobba på Svedea

På Svedea har vi både högt i tak och högt tempo. Jag har aldrig varit på ett bolag där det funnits så många passionerade och engagerade människor, alla vill och alla gör det med ett leende på läpparna
Anders Lidgren, chief information officer
Vi får möjlighet att fördjupa oss i våra produkter och kan möta kunderna med kunskap och passion för våra specialområden. Jag tycker att det känns bra att bjuda på lite extra omsorg och ge kunderna den trygghet de söker.
Linda Jansson, gruppchef kundnavet
Vår företagskultur speglas mycket i det dagliga arbetet. Här ses det som en självklarhet att leverera outstanding service och inte krångla till det för kunden, vilket jag tror att många andra bolag inom samma bransch gör.
Julie Castaing, skadereglerare personskador
På Svedea har vi både högt i tak och högt tempo. Jag har aldrig varit på ett bolag där det funnits så många passionerade och engagerade människor, alla vill och alla gör det med ett leende på läpparna
Anders Lidgren, chief information officer
Vi får möjlighet att fördjupa oss i våra produkter och kan möta kunderna med kunskap och passion för våra specialområden. Jag tycker att det känns bra att bjuda på lite extra omsorg och ge kunderna den trygghet de söker.
Linda Jansson, gruppchef kundnavet
Vår företagskultur speglas mycket i det dagliga arbetet. Här ses det som en självklarhet att leverera outstanding service och inte krångla till det för kunden, vilket jag tror att många andra bolag inom samma bransch gör.
Julie Castaing, skadereglerare personskador